کلک خیال انگیز وبلاگ

آموزش مشاهده ی احکام کارگزینی (جدید)  در سامانه میز خدمت ۰

آموزش مشاهده ی احکام کارگزینی (جدید) در سامانه میز خدمت

آموزش مشاهده ی احکام در میز خدمت

آموزش  جلسه ویدو کنفرانس (وبینار ) با گوگل میت ۰

آموزش جلسه ویدو کنفرانس (وبینار ) با گوگل میت

آموزش وبینار با برنامه گوگل میت  دانلود فیلم  https://meet.google.com/?hs=197&pli=1&authuser=0(  این ادرس را در صفحه وب گوشی یا رایانه کپی نمایید جلسه با وب )