جدید ترین پست ها

از بایگانی‌ها

درسنامه ی درس نهم فارسی ۱۱ فنی و کاردانش ( یاران عاشق )

بیا عاشقی را رعایت کنیم ز یاران عاشق حکایت کنیم قلمرو ادبی : واج آرایی و و ع قلمرو...

بیشتر بخوانید

نمونه سوال ازمون دیماه فارسی ۱۱

فارسی کاردانش11 دیماه

بیشتر بخوانید

نمونه سوال ازمون فارسی ۱۱ فنی و کاردانش

فارسی 11 کاردانش6دوره نویت دوم

بیشتر بخوانید

۶ دوره نمونه سوال دی ماه فارسی ۱۲ فنی و کاردانش

دانلود اینجا

بیشتر بخوانید

نمونه سوال دیماه فارسی ۱۲ کاردانش و فنی

معنی واژگان مشخص شده داخل کمانک را بنویسید. جزیره های کوچک و بزرگ مثل وصبله های رنگارنگ بر (...

بیشتر بخوانید

اسلوب معادله

آوردن دلیل شاعرانه و خیال انگیز و نه واقعی  بلکه ادعایی برای امری زان دو نیم است دانه گندم ...

بیشتر بخوانید

اسلوب معادله

️ معنی آن آوردن بیتی است که دو مصراع آن مثال و مصداق هم باشند.️ اسلوب معادله چند شرط...

بیشتر بخوانید

خاطره

اوایل فصل تابستان 1401  بود و هوا هم خیلی گرم بود. انتقالی گرفته بودیم  برای جابجایی  لوازم منزل که...

بیشتر بخوانید

اشعاری با صنعت مراعات نظیر و جناس

تو اگر خویشِ منی، پیشِ منی، نیش چرا؟ می‌کنی قلبِ مرا عرصه یِ تشویش چرا؟ ای که آزار مرا...

بیشتر بخوانید

اشعاری با صنعت واج آرایی

شاهد شب شکن و شاعرشهر مثلم شهره ی شهر شده،شیشه ی شهد و عسلم غرق غرقاب غرورم که چنین...

بیشتر بخوانید