نمونه سوال دیماه فارسی ۱۲ کاردانش و فنی

آنچه در این پست میخوانید

معنی واژگان مشخص شده داخل کمانک را بنویسید.
جزیره های کوچک و بزرگ مثل وصبله های رنگارنگ بر ( طیلسان ) آبی مدیترانه دوخته شده بود
در خبر است از سرور کاینات و (صفوت) آدمیان
ای عزیز به خدا رسیدن( فرض) است ا
الف)فخری که از وسیلت (دون همتی) رسد.
الف ) هر نفسی که براید (مفرح) ذات است
ب) زین بی خردان (سفله) بستان
ج) بنشین به یکی کبود (اورند )
الف)(مَمات) بی عشق می¬یاب
ب)وین مردم( نحس )دیو مانند
د) آبروی بندگان را با وجود گناهان (فاحش )نبرد
املای واژگان ( قلمرو زبانی ) املای درست را از داخل کمانک مشخص کنید
واصفان حلیه جمالش به تحیر ( منسوب / منصوب )
الف ) عصاره تاکی به قدرت او شهد ( فایق / فایغ ) شده ب) کنار( قنات / غنات ) حسنی در سیرجان
ج) در ( حیات / حیاط ) خانه بازی کردم د) ( خوان / خان ) نعمتش همه جا کشیده
الف)می داشت پدر به سوی او گوش // کاین (قصه- غصه)شنید گشت خاموش
ب)دیری نگذشت پرچم روس ها در خاک آغشته به خون بی گناهان به (اهتزاز-احتزاز) درآمد.
الف ) در عبارت های زير نوع حذف فعل و فعل حذف شده را بنويسید
) منّت خدای را، عَزّوَجَل، كه طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مَزيد نعمت
ب) نوع تركیب های « مشتِ درشت » و « مشتِ روزگار » را مشخص كنید ( منظور وصفی یا اضافی می باشد )
ج) بيت های زير را بخوانيد و به پرسشها پاسخ دهيد.
»تـــا چشـــم بشـــر نبينـــدت روي بنهفتـــه بـــه ابـــر، چهـــر دلبنـــد«
« چون گشت زمین ز جور گردون سرد و سیه و خموش و آوند »
الف يك گروه مفعولي در بيت اول بيابيد و بنويسيد.
ب) در بیت اول یک ترکیب وصفی بیابید ج) یک متمم و یک مسند در بیت دوم بنویسید
آرایه های ابیات زیر را بنویسید.(هرکدام دو آرایه)
الف)کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق // بیا که یا تو آرامشی است طوفانی
ب)گر چه ز شراب عشق مستم // عاشق تر از این کنم که هستم
هرگز وجود حاضر و غایب شنیده ای من در میان جمع دلم جای دیگر است
نقش دستوری واژه¬های زیر را بنویسید.
عشق حقیقی، دل وجان را پاک می¬گرداند.
مردم احمد را ملا می گفتند
الف ) در عبارت های زير نوع حذف فعل و فعل حذف شده را بنويسید
) منّت خدای را، عَزّوَجَل، كه طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مَزيد نعمت
ب) نوع تركیب های « مشتِ درشت » و « مشتِ روزگار » را مشخص كنید ( منظور وصفی یا اضافی می باشد )
ج) بيت های زير را بخوانيد و به پرسشها پاسخ دهيد.
»تـــا چشـــم بشـــر نبينـــدت روي بنهفتـــه بـــه ابـــر، چهـــر دلبنـــد«
« چون گشت زمین ز جور گردون سرد و سیه و خموش و آوند »
الف يك گروه مفعولي در بيت اول بيابيد و بنويسيد.
ب) در بیت اول یک ترکیب وصفی بیابید ج) یک متمم و یک مسند در بیت دوم بنویسید
قسمت مشخص شده بیانگر کدام آرایه ادبی است؟
فراش باد صبا را گفته تا (فرش زمرّدین) بگسترد.
درک و دریافت خود را از عبارت¬های زیر بنویسید.
الف)ای عزیز، به خدا رسیدن فرض است، ولابد هر چه به واسطه آن به خدا رسند، فرض باشد به نزدیک طالبان
ب)آیین طریق از نفس پیر فغان یافت آن خضر که فرخنده پی¬اش نام نهادند
پ) چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان
آرایه شاخص بیت زیر را بنویسید.
تا چشم بشر نبیندت روی بنهفته به ابر چهر دل بند
متن زیر را بخوانید و موارد خواسته شده را بررسی کنید.
سال اول دبستان بودم. کلاس بزرگ بود. یک اتاق پنج¬دری و روشن بود. آفتاب آمده بود تو، بیرون پاییز بود. دست ما به پاییز نمی¬رسید. شکوه بیرون کلاس بر ما حرام بود.
الف) زاویه دید: ب)شروع:
معنای روان ابیات وجمله های زیر را بنویسید
الف ) عصاره تاکی به قدرت او شهد فایق گشته و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته
ب) کرم بین و لطف خداوندگار گنه بنده کرده است و او شرمسار
با توجه به بیت زیر شاعر مخاطب را به چه کاری دعوت می کند ؟
پنهان مکن آتش درون را زین سوحته جان شنو یکی پند
ب) با توجه به متن زیر شرط رسیدن به عالم عشق چیست ؟
به عالم عشق که بالای همه است نتوان رسید تا از محبت و معرفت دو پایه ی نردبان نسازد
ج) با توجه به بیت گر کسی وصف او ز من پرسد بی دل از بی نشان چه گوید باز
1 منظور از بی دل کیست ؟ 2 ) منظور از بی نشان کیست ؟
د) جمله ( وظیفه ی روزی به خطای منکر نبرد ) اشاره به کدام صفت خداوند دارد ؟
در عبارت : در عشق قدم نهادن کسی را مسلم شود که با خود نباشد ) منظور از در عشق قدم نهادن چیست ؟
کتاب گلستان اثر کیست ؟
در کدام بیت ارایه حسن تعلیل به کار رفته است ؟
1- تا چشم بشر نبیندت روی بنهفته به ابر چهر دلبند
2- ای دیو سپید پای در بند ای گنبد گیتی ای دماوند .
رابطه معنایی هر یک از واژه¬های زیر را بنویسید. (ترادف، تضمن، تضاد).
الف) دریا و صدف: ب) دلیر و شجاع
متن زیر را بخوانید و موارد خواسته شده را بررسی کنید.
سال اول دبستان بودم. کلاس بزرگ بود. یک اتاق پنج¬دری و روشن بود. آفتاب آمده بود تو، بیرون پاییز بود. دست ما به پاییز نمی¬رسید. شکوه بیرون کلاس بر ما حرام بود.
الف) زاویه دید: ب)شروع:
قسمت مشخص شده بیانگر کدام آرایه ادبی است؟
فراش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد
نوشته زیر را از نظر زاویه دید و نوع شروع خاطره بررسی کنید.
دمدمه¬های اردیبهشت 1345 بود و نیمروزی بسیار گرم. آن سال گرمای تهران بیداد می¬کرد. زنگ پایان کلاس را به زحمت تحمل می¬کردم. دیشب برایم شبی استثنایی بود. باید زودتر خودم را به خوابگاه برسانم
آرایه¬های خواسته شده را پیدا کنید.
ب) ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری (مراعات نظیر)
ت) عشق، آتش است، هرجا که باشد جز او رخت دیگری ننهد. (تشبیه)
چشم بشر نبیدنت روی بنهفته به ابر چهر دلبیند ( حسن تعلیل )
هر یک از مصراع های بیت زیر ، به کدام ویژگی کوه دماوند اشاره دارد؟
« ای دیو سپید پای دربند ای گنبدگیتی ای دماوند »
یکی از مَثَل های زیر را انتخاب کنید و آن را گسترش دهید.
– عالم شدن چه آسان ، آدم شدن چه مشکل ! – آنان که غنی ترند ، محتاج ترند
عاقبت جوینده یابنده است

پست های مرتبط

مطالعه این پست ها رو از دست ندین!

نظرات

سوالات و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *